Over LANDSCHAPSTEKENING: sessie cross-sectorale kunsten

LST_eventbanner_1080x1080.jpg

LANDSCHAPSTEKENING: sessie cross-sectorale kunsten

Laat je stem horen en draag bij aan de Landschapstekening!

De Landschapstekening is een uitgebreide analyse van het professionele kunstenlandschap van Vlaanderen, die Kunstenpunt aan het begin van elke nieuwe politieke termijn samenstelt. Om niets over het hoofd te zien, organiseren we doorheen 2024 verschillende sessies waarbij we inbreng van de sector verzamelen, met telkens de focus op een ander deel van het kunstenveld. 

-> Lees hier meer over de Landschapstekening.

Sessie cross-sectorale kunsten

De activiteiten van kunstenaars en kunstorganisaties beperken zich niet enkel tot ons eigen veld: er wordt vandaag heel wat samengewerkt over verschillende sectoren heen. Deze zogenaamde cross-sectorale praktijken bieden kansen op vlak van duurzaamheid, innovatie en participatie. De erkenning voor de werkvorm neemt bovendien toe: in het nieuwe Kunstendecreet is cross-sectoraal voor het eerst een aparte (sub)discipline, en ook op andere beleidsniveaus is er een duidelijk stimuleringsbeleid.

Aan die kansen zijn echter ook verschillende uitdagingen en vraagstukken verbonden. We nodigen professionals uit om hier samen met ons over na te denken aan de hand van zes thema’s. 

Thema's

Bekijk het volledige programma en de inhoud van de gesprekstafels hier

1. Cross-sectoraal: wat en waarom?

Wat is de meerwaarde van cross-sectoraal werk, en wat voegt het toe aan het kunstenveld en de bredere samenleving?

2. Is dat kunst?

Hoe zit het met de erkenning van cross-sectoraal werk in het bredere kunstenveld? 

3. Processen versus producten

Heel wat cross-sectorale praktijken stellen processen centraal, en monden niet per se uit in een product. Dat mag dan wel een bewuste keuze zijn, het maakt de dingen ook complex. 

4. Ondernemerschap en internationaal werken

Overheden op verschillende beleidsniveaus stimuleren cross-sectorale interacties tussen kunst en andere domeinen, vaak vanuit de agenda van aanvullende financiering en ondernemerschap. Maar in hoeverre is dat terecht of wenselijk? 

5. Publiek

Waar sectoren met elkaar interageren, doen hun publieken dat vaak ook. Maar hoe evident is cross-sectoraal werk voor een traditioneel kunstpubliek, en hoe betrek je de segmenten die daarbuiten vallen?

6. Samenwerken

De gedeelde noemer van cross-sectorale kunst is samenwerking met andere domeinen. Maar met wie ga je in zee, wie zet de eerste stap en hoe pak je het aan? Lopen alle sectoren even warm voor samenwerking met kunstenaars?

Waar en wanneer

2 september om 10:00 in Timelab (Kogelstraat 34, 9000 Gent). 

Inschrijven

Zin om deel te nemen? Meld je dan aan via de knop rechtsboven (knop "Aanmelden"). 

Voor de inschrijving vragen we jou om een account te maken op onze website en een wachtwoord te kiezen (bij de knop "Aanmelden"). Met je eigen account kan je steeds je gegevens aanpassen en/of je afmelden bij het evenement. Wanneer je voor een ander evenement wil inschrijven, hoef je dit uiteraard niet opnieuw te maken. Heb je problemen met het aanmaken van een account? Stuur dan een mailtje naar sofia@kunsten.be.

Vergoedingen, drempels en vertrouwelijkheid

Kunstenpunt wil dat de stem van makers meer gehoord wordt. Voor freelance kunstenaars (die niet op de payroll staan van een kunstenorganisatie en voor wie deelname dus onbezoldigd is) voorziet Kunstenpunt een vrijwilligersvergoeding. Dit kan je aangeven in de praktische bevestigingsmail. 

Verder willen we eventuele drempels voor deelnemers helpen opvangen, bv. via hybride deelname voor mensen die moeilijk fysiek ter plaatse kunnen komen, voedselvoorkeuren of kinderopvang. Laat ons weten hoe we je tegemoet kunnen komen via diezelfde bevestigingsmail.

Om een veilig gesprek mogelijk te maken, engageert Kunstenpunt zich om aanwijsbare uitspraken binnen het gesprek te houden en deze inzichten anoniem te verwerken in het verslag.

Vragen? 

Heb je vragen over deze sessie? Contacteer onze collega Jannis via jannis@kunsten.be.

Aanmelden

Je kunt je nog aanmelden. Kom je ook?

Ja, ik wil mezelf aanmelden