Over LANDSCHAPSTEKENING SESSIE: RELATIE TUSSEN HET (BOVEN)LOKALE NIVEAU EN DE KUNSTEN

LST_eventbanner_1080x1080.jpg

LANDSCHAPSTEKENING SESSIE: RELATIE TUSSEN HET (BOVEN)LOKALE NIVEAU EN DE KUNSTEN

Laat je stem horen en draag bij aan de Landschapstekening!

De Landschapstekening is een uitgebreide analyse van het professionele kunstenlandschap van Vlaanderen, die Kunstenpunt aan het begin van een nieuwe politieke termijn samenstelt. Om niets over het hoofd te zien, organiseren we doorheen 2024 sessies waarbij we inbreng van de sector verzamelen, met telkens de focus op een ander deel van het kunstenveld. 

-> Lees hier meer over de Landschapstekening.

Relatie tussen de (boven)lokale overheid en de kunsten

Tijdens deze sessie van de Landschapstekening focussen we op de rol van de (boven)lokale overheid voor de kunsten, en omgekeerd.

Lokale besturen spelen historisch een belangrijke rol voor de professionele kunsten. Die beleidscontext is nu grondig gewijzigd: steden en gemeenten hebben meer autonomie in hun beleid voor cultuur en vrije tijd, provincies voeren officieel geen cultuurbeleid meer en ook de rol van de Vlaamse overheid is beperkt tot enkele initiatieven met een directe impact op het lokale. 

Terwijl grotere verantwoordelijkheden en de stijgende inflatie lokale overheden dwingen tot besparingen en prioriteiten, gaan ze inspirerende samenwerkingen aan met kunstenaars en kunstorganisaties. Tegelijk gaan ook heel wat kunstenaars en kunstenorganisaties op zoek naar lokale verankering. 

Hoe kijkt het (boven)lokale beleid nu naar de kunsten? En hoe kijkt de professionele kunstensector nu naar het lokale niveau? In deze sessie bespreken we deze vragen vanuit beide richtingen. Samen gaan we op zoek naar de sterktes en zwaktes, en de kansen die hieruit voortkomen. 

Om dit op zo’n breed mogelijke manier aan te pakken, zijn we op zoek naar uiteenlopende profielen: beleidsmakers, lokale kunst- en cultuurspelers, individuen en instellingen uit andere domeinen (onderwijs, toerisme, stedenbouw, …) die met hen samenwerken, professionele kunstenaars en kunstorganisaties die inzetten op het lokale, overlegplatformen, steunpunten, …. 

Waar en wanneer

27 mei 2024, van 10:00 tot 13:00

UTOPIA bibliotheek Aalst (Utopia 1, 9300 Aalst) – op 2 minuten wandelen van het station, via de Albert Liénartstraat.

Programma

09:30 – ontvangst

10:00 – inleiding door Kunstenpunt

10:45 – drie werkgroepen gaan aan de slag rond vraagstukken

12:30 – plenaire bundeling van de inzichten uit de drie werkgroepen

13:00 – lunch en einde

De sessie gaat door in het Nederlands en wordt gemodereerd door Kunstenpunt. Samen halen we de bruikbare kennis uit het gesprek.

We verwachten geen voorbereiding van de deelnemers. Enkel de goesting om te delen. 

Registratie

Zin om deel te nemen? Meld je dan aan via de knop rechtsboven "Aanmelden"

Voor de inschrijving vragen we jou om een account te maken op onze website en een wachtwoord te kiezen (bij de knop "Aanmelden"). Met je eigen account kan je steeds je gegevens aanpassen en/of je afmelden bij het evenement. Wanneer je voor een ander evenement wil inschrijven, hoef je dit uiteraard niet opnieuw te maken. Heb je problemen met het aanmaken van een account? Stuur dan een mailtje naar Sofia@kunsten.be.

Vraagstukken

De gesprekken hangen aan een aantal vraagstukken. Die gaan over pertinente kwesties in de relatie tussen de professionele kunstensector en het (boven)lokale niveau. Kunstenpunt werkt deze vraagstukken verder in detail uit:

  • wat is professioneel en wat is kunst;

  • infrastructuur;

  • versnippering en afstemming;

  • samenwerken;

  • schurende waardenkaders

  • publiek: verbreden en verdiepen?

Vergoeding en drempels

Kunstenpunt wil dat de stem van makers meer gehoord wordt. We moedigen financieel slagkrachtige organisaties aan om naast hun eigen collega’s – hetzij artistiek of meer achter de schermen – ook (een) kunstenaar(s) mee te nemen, en daarvoor een fee te voorzien. 

Voor freelance kunstenaars (die niet op de payroll staan van een kunstenorganisatie en voor wie deelname dus onbezoldigd is) voorziet Kunstenpunt een tegemoetkoming. Dit kan je aangeven in de praktische bevestigingsmail.

Verder willen we eventuele drempels voor deelnemers helpen opvangen, bv. via hybride deelname voor mensen die moeilijk fysiek ter plaatse kunnen komen, voedselvoorkeuren of kinderopvang. Laat ons weten hoe we je tegemoet kunnen komen via diezelfde bevestigingsmail.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.